การระดมความคิดเห็น

การระดมความคิดเห็น

การระดมความคิดเห็นหรือ Brainstorming นั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ

แต่หลุมพรางมี 2 แง่มุมคือ ถ้ามีการบริหารจัดการไม่ดี Brainstorming ก็จะทำให้เเสียเวลาเปล่าๆ และท้ายสุดความคิดเห็นที่ได้มาก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้อยู่ดี

อีกแง่คือถ้าไม่ Brainstorming เลยก็อาจเป็นตัวปิดกั้นความคิดเห็นดีๆ องค์กรอาจไม่เติบโตเท่าที่ควรจะเป็น

ส่วนตัวผมเคยมีความคิดแบบข้อแรกคือ Brainstorm แต่ละครั้งไม่เห็นได้อะไรคืบหน้า ท้ายสุดก็เป็นแค่ทฤษฎีแถมเสียเวลาอีกต่างหาก

ซึ่งจริงๆแล้วความผิดเป็นของผมเองที่ไม่รู้จักวิธีบริหาร Brainstorming ให้มีประสิทธิภาพ วันนี้ผมมีข้อแนะนำดีๆจาก Brian Tracy กูรูเรื่องการพัฒนาตัวเองและบริหารจัดการมาบอกเล่ากันครับ

1) ให้แต่ละคนเสนอไอเดียให้มากที่สุด ยิ่งมากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้ข้อสรุปที่ดีก็มากเท่านั้น อย่าไปกังวลว่าบางไอเดียจะดูเลอะเทอะ พยายามโน้วน้าวให้คนเสนอไอเดียให้มากที่สุด

2) Brainstorming ที่ได้ผลที่สุดควรประกอบไปด้วยทีม 5-7 คน ไม่มากไม่น้อยกว่านี้

3) ไม่มีการวิจารณ์ความคิดเห็นทั้งสิ้น

4) ต้องวางกรอบเวลาให้ละเอียด แจ้งทุกคนตั้งแต่แรกเพื่อบริหารเวลาให้เป๊ะ

5) ยิ่งเราเปิดโอกาสในคนมีส่วนร่วมในกระบวนการลักษณะนี้มากเท่าไหร่ เค้าก็จะยิ่งรักองค์กรและมีความกระตือรีอร้นมากขึ้น

ส่วนตัวผมคิดว่าข้อ 4 นี่แหละที่เป็นประเด็น

ถ้าการบริหารเวลาของเราไม่เป๊ะหรือไม่ได้แจ้งทีมให้ทราบตั้งแต่ต้น การ Brainstorming ดังกล่าวก็จะเป็นช่วงเวลาที่ฟุ้งไปหมดและท้ายสุดก็จะไม่ได้ข้อสรุปอะไร

นี่คือสาเหตุที่ผมต่อต้านการ Brainstorming ในสมัยก่อนและเอาแต่สั่งการอย่างเดียวเพราะเห็นว่าเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า

เลยอยากบอกทุกท่านว่าอย่ามองข้ามเรื่องนี้และทำผิดพลาดเหมือนที่ผมเคยทำนะครับ