Posts

Showing posts from January, 2019

เช็คว่าอีเมลโดนแฮ็คหรือไม่

Warren Buffett กล่าวไว้ส่วนหนึ่งเรื่อง ”10 สิ่งที่เราควรลงทุน” ไม่ได้มีแค่ เงินกับความรู้ มีอะไรบ้าง...