Posts

Showing posts from October, 2018

ความสูญเสียเปลี่ยนเรา ความเข้มแข็งนิยามตัวเรา

ถ้าไม่มีมนุษยธรรมก็ควรจะเชื่อเรื่องเวรกรรมบ้างก็ดี

มีความหวังดีให้กันและกัน

ชีวิตคนเรามันสั้นนัก เวลาก็เช่นกัน

ระหว่างรั้งไว้กับปล่อยไปอะไรใช้แรงมากกว่า

ต่างคนก็ต่างความฝัน

มาถึงจุดที่ล่องลอย อะไรก็ได้

ทำไมต้องร้องขอ

ดัดนิสัยตัวเอง

เกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้คนอื่น รักตัวเองไม่เป็น

อวดสุขภาพกันดีกว่า