Posts

Showing posts from November, 2018

ถึงเราจะหวังดีกับใครมากแค่ไหน ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้คนที่เกลียดเราหันมาดีกับเรา

วิชัย ศรีวัฒนประภา

เหตุผล คนรวย แต่ขี้เกียจ

คิดเปลี่ยนชีวิต

ล้มบนฟูก กับ ล้มบนหิน

" PASSION " คือ ความหลงใหลที่ต้องมาพร้อม ‘ความอดทน มานะ พยายาม ไม่ท้อถอย’ ด้วยจึงจะสำเร็จ

เท่าไหร่ไม่จำ

วิทยากรงาน ICT SOLUTIONS DAY by Symphony at Chonburi

คุณวิชัย King Power เสียชีวิต