ถึงเราจะหวังดีกับใครมากแค่ไหน ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้คนที่เกลียดเราหันมาดีกับเรา