Posts

Showing posts from February, 2020

ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ในฐานะองค์กรตัวแทนวิชาชีพ #มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ