Skip to main content

Posts

Featured post

Latest posts

10 สมาร์ตซิตี้

IDC Smart City Asia Pacifics Awards 2020 Winners

คนเป็นเจ้าของเค้าต้องคิดแบบนี้ #icehispeed

20 ทักษะ ผู้จัดการโครงการ Project Management

Work From Home #WFH not #WTF

นำเสนอส่งงาน Smart City ปตท. วังจันทร์วัลเลย์

ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ในฐานะองค์กรตัวแทนวิชาชีพ #มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สังเคราะห์ทั้ง 10 Skills เป็น “7 ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น” ที่เรียกว่า Soft Skills