Work From Home #WFH not #WTF

ว่าด้วยเรื่อง WFH not WTF

1. Mutual Trust คือต้องเริ่มจากผู้บริหารไว้ใจพนักงานและพนักงานก็ต้องไม่ทำลายความไว้ใจนั้น

2. Goal Oriented คือหลายที่ทำไม่สำเร็จเพราะไม่มองเป้าหมายแต่ดันไปมองกระบวนการเป็นตัวนำ จึงเกิดข้อจำกัดเต็มไปหมด

3. Tools คือเครื่องมือที่ทำให้พนักงานยังทำงานกันได้ เช่น Google Meet หรือ Zoom และการทำงานหรือระบบงานแบบ Online ที่เอื้อและเป็นที่ยอมรับในแง่ Security

4. Human Interaction คือจะยังไงก็จะยากที่ไม่ให้คนทำงานเจอกันเพราะเรายังคงต้อง Keep Relation และ Personal Touch ของพนักงานอยู่ การทำงาน WFH 100%. จึงไม่เกิดผลดี

5. Follow Up เพื่อรักษาข้อ 1 การติดตามงานและการแสดงผลงานเป็นเครื่องจำเป็นมาก ดังนั้นเครื่องมือการติดตามงานเชิงเป้าหมายนั้นสำคัญมากกก

6. Rules and Regulations คือบริษัทต้องมีเพราะพนักงานทุกคนไม่ได้รับผิดชอบเหมือนกัน หากเราจะคงมาตรการนี้ได้ การทำ WFH ต้องไม่มองเป็นสวัสดิการเด็ดขาด เพราะใครที่ทำไม่ได้ก็ต้องกลับเข้าทำงานออฟฟิส

7. Response Time คือการทำงานที่บ้านต้องไม่ทำให้ Response Time ต่องานตกเช่นไม่รับโทรศัพท์ หรือตอบ Message หรือ Mail ช้าเกินควร

8. Limitation คือต้องเลิกคิดเรื่องวันลา การตอกบัตรหรือระเบียบที่ไปคุมเขา แต่ต้องให้เขาเข้าใจต่อความรับผิดชอบต่อทีมงานและความสำเร็จของงาน

9. Smile คือทุกคนที่เข้าประชุม Online ควรแต่งตัวให้เหมาะสม ห้ามเปลือยกาย แต่งหน้าตามความเหมาะสมเพราะคนในทีมไม่ได้ต้องการเห็นธาติแท้ของเราขนาดนั้น 5555 และที่สำคัญคือยิ้มทุกครั้งเมื่อเข้าประชุม

จบ.....