คนเป็นเจ้าของเค้าต้องคิดแบบนี้ #icehispeed


คุณกันตพัฒน์ เหลืองเจริญวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำกัด