ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข