ถ้าไม่มีมนุษยธรรมก็ควรจะเชื่อเรื่องเวรกรรมบ้างก็ดี