แจ็ค หม่า’ พูดถึงอเมริกา และ ไทยได้น่าสนใจมาก

‘แจ็ค หม่า’ พูดถึงอเมริกา และ ไทยได้น่าสนใจมาก ..

‘แจ็ค หม่า’ ..  พูดถึงอเมริกา
‘สมัยก่อน อเมริกามียุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมาก The world is flat มี outsource งานไปทั่วโลก จีน อินเดีย และ เป็นเจ้าของ IP เทคโนโลยี แบรนด์ แต่มาวันนี้ ไม่ใช่ประเทศอื่นขโมยเศรษฐกิจจากเมริกา แต่ตลอดหลายสิบปี อเมริกาใช้เงินไปทำสงคราม แทนที่จะนำมาพัฒนาอุตสาหกรรม และ ชนชั้นกลาง คุณแพ้ .. เพราะยุทธศาสตร์ต่างหาก’

‘แจ็ค หม่า’ .. พูดถึงไทย
1. ทุกประเทศอยากให้สินค้าในบ้านตัวเองแพง เช่น อาหรับอยากให้น้ำมันแพง ญี่ปุ่นอยากให้เนื้อโกเบแพง ยกเว้น ‘ประเทศไทย’ อยากให้ข้าวราคาถูก 

2. ทุกประเทศอยากให้สัญชาติเค้ากับคนเก่ง ‘ประเทศไทย’ ไม่อยากให้สัญชาติไทยกับคนเก่ง จนคนเก่งๆ ไปเป็นสัญชาติสิงค์โปร์หมด แม้โค้ชเกาหลีที่พาไปได้เหรียญ ไทยก็ยังไม่ให้สัญชาติ ซึ่งแปลกมาก

3. ทุกประเทศแก้ปัญหาความวุ่นวายด้วยการสร้างวินัย แต่ ‘ประเทศไทย’ ใช้วิธีสร้าง ‘กฏหมายใหม่’ แต่หย่อนในการบังคับใช้ และ วินัยยังเป็นปัญหา

4. ‘ประเทศไทย’ เกลียดทุนนิยม แต่เศรษฐกิจทั้งโลกพึ่งพิงระบบทุน การคิดสวนทิศทางโลก แต่วัดผลตามทิศทางโลก คือ เศรษฐกิจ GDP จะไม่มีทางสำเร็จ ยกเว้นจะเป็นไปวัดผลอย่างอื่นแทน เช่น ความสุข

5. ‘ประเทศไทย’ ไม่เก่งเรื่องส่งออกคนเก่ง และ กลัวคนเก่งมาแย่งงานในประเทศ .. แม้อยู่กลาง ASEAN คนเก่งทั่วโลกอยากมาทำงาน 

6. ไทยเป็นเมืองหลวง Facebook แต่ที่ตั้ง Server จดทะเบียนบริษัท และ ภาษีทั้งหมดจ่ายที่สิงค์โปร์ เงินภาษีหายไปจำนวนมาก

7. คนไทยใช้เวลาพูดเรื่องประชาธิปไตย มากกว่า การเคารพสิทธิ และ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

8. ‘ประเทศไทย’ จะแข็งแกร่งมาก หากใช้ยุทธศาสตร์ ‘อ่อนนอกแข็งใน’ คือ ต้องไปกับประเทศในโลกได้ และ บังคับใช้กฏหมายให้เคร่งครัด สร้างวินัยให้คน และ แข็งในที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องการศึกษา

➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰