วันนี้น้องๆ interlink มาเยี่ยม อาร์ม แอนดี้ กระติ๊บ

วันนี้น้องๆ มาเยี่ยม 
แอนดี้ presale
อาร์ม presale
กระติ๊บ sale
ของเยี่ยม คือ แถ่นแทนแท้น 55+
ชาเขียวฟูจิ ฝาเขียว
ชาลิปตั้นไอซ์ที
กระเช้าแบรนด์ ^^