นอนพักนิ่งๆหลายวัน แต่อาการเวียนหัวอาเจียนหนักขึ้นเรื่อยๆ