งานขายที่มีคุณภาพต้องทำอย่างไร

งานขายที่มีคุณภาพต้องทำอย่างไร

William Foster – นักคิดคนสำคัญคนหนึ่งของโลกได้นิยามคำว่า Quality หรือคุณภาพไว้ว่า

“Quality is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution. 

“คุณภาพไม่เคยเป็นเรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลลัพธ์ของความตั้งใจอย่างสูง ความพยายามที่จริงใจ การวางแผนที่ชาญฉลาด และการเอาแผนไปปฏิบัติอย่างเปี่ยมทักษะ”

เป็นนิยามของคำว่า “คุณภาพ” ที่หาสมบูรณ์กว่านี้คงยาก ทีนี้มาดูทีละข้อกันครับว่าคุณในฐานะนักขายจะทำงานให้มีคุณภาพตามนิยามนี้ได้อย่างไรบ้าง

1) ความตั้งใจอย่างสูง

อันนี้คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับ อยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าตั้งใจพอหรือไม่

2) ความพยายามที่จริงใจ

คุณตั้งใจช่วยลูกค้าจริงหรือไม่หรือกะตีหัวเข้าบ้านเอายอดขายอย่างเดียว ถ้าคุณจริงใจเมื่อไหร่คุณภาพจะตามมาอัตโนมัติ

3) การวางแผนที่ชาญฉลาด

คุณได้แต่ลุยขายอย่างเดียวโดยลืมวางแผนให้รอบคอบหรือไม่ ถ้าใช่เช่นนั้นคุณภาพก็อาจจะถดถอยไป

4) เอาแผนไปปฏิบัติอย่างเปี่ยมทักษะ

เมื่อได้แผนมาแต่เอาไปปฏิบัติอย่างขาดทักษะก็ไม่ต่างอะไรกับการทำแผนให้เสียของ คุณต้องเน้นฝึกฝนให้การขายมีทักษะที่เหมาะสมอยู่เสมอ

ถ้านึกไม่ออกว่าทำไมงานของคุณจึงขาดคุณภาพ เนื้อหา 4 ข้อนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณมองหาอยู่ก็ได้นะครับ