คนที่ไม่เคยทอดทิ้งในทุกๆเวลาของชีวิตไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจของเราจะมีปัญหาแค่ไหน คือ แม่และพ่อ