วันนี้รู้สึกเหนื่อยมากกก พูดจนหมดพลัง

รู้สึกพูดแล้วเหนื่อยสะสม จนพลังหมดจะเป็นลม