ภาวะผู้นำที่ดีควรมี 3 ข้อ

ภาวะผู้นำที่ดีควรมี 3 ข้อนี้
Self-awareness
Positive Thinking
Social-awareness
 
รู้จักตนเอง : รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี เมื่อเกิดปัญหาที่ไม่สบอารมณ์ควรรู้วิธีหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนั้น
มองโลกในแง่ดี : ยอบรับกับทุกปัญหาที่เกิดและพร้อมแก้ไขด้วยสติ มองว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพราะทุกอย่างมีทางแก้ไขได้
เข้าใจอารมณ์ผู้ร่วมงาน : ต้องเข้าใจอารมณ์ผู้ร่วมงาน และให้อภัยคนรอบข้างที่อาจจะใช้อารมณ์รุนแรงในการทำงาน
-----------------------------------------------------------------------------------------
ตามหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้ที่ http://www.fyi-center.com/#Inspiration