เมื่อคืนอ๊วกพุ่งตอนตีสาม เป็นแบบนี้นานๆ ตายน่าจะดีกว่า