ข้อควรระวังอันดับต้นๆของการใช้ Incentive

ข้อควรระวังอันดับต้นๆของการใช้ Incentive

Incentive เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นยอดขายที่ดีอีกอย่างหนึ่ง

Incentive ที่ดีคือใช้กระตุ้นให้พนักงานเน้นกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งกิจกรรมนั้นจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อยอดขาย

เช่นให้ Incentive เพื่อเน้นการหาลูกค้าใหม่เพิ่มโดยไม่พึ่งหวังยอดจากลูกค้าเก่าอย่างเดียวเป็นต้น

แต่การให้ Incentive มีข้อควรระวังดังนี้

1) Incentive มุ่งเน้นผลในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว 

ต้องวางแผนให้ดีว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายระยะสั้นหรือระยาวของคุณกันแน่และใช้ Incentive ให้ถูก

2) ลองคิดดูความแตกต่างระหว่างการมีและไม่มี Incentive

เช่นถ้าคุณถอดโปรแกรม Incentive ออกแล้วลูกทีมเกิดอาการประมาณว่า “ถ้าไม่จ่ายชั้นก็ไม่ทำ” อันนี้ไม่ได้ถือเป็น Incentive ที่ดีนัก

3) Incentive ต้องใช้ประกอบกับแผนอื่นด้วยเสมอ

เช่นจ่าย Incentive พร้อม training ด้วยเพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐาน แต่ถ้าคิดง่ายๆว่า “จ่ายอย่างเดียวเดี๋ยวยอดก็มา” อันนี้ไม่ถูกนะครับ

ลองเช็ค 3 ข้อนี้ดูแล้วใช้ Incentive ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรคุณนะครับ