ไม่มีใครคิดเหมือนกัน

คนทุกคน ไม่ได้คิดเหมือนกันหมด 
ความคิดของแต่ละคนก็คนละทัศนะคติ 
ไม่มีใครผิด ไม่มีใครถูก...
มีแค่ถูกใจ/ไม่ถูกใจ เท่านั้นเอง 
และคุณไม่ควรตัดสินใคร 
จากแค่สิ่งที่คุณเห็นเพียงน้อยนิดในตัวเค้า
คนเรามีวิธีคิดและทางเดินชีวิตต่างกัน 
เอามาคิดแทนกันในทุกเรื่องไม่ได้หรอก
ประสบการณ์ที่แต่ละคนพบเจอก็ต่างกันแล้ว
สังคม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตก็ต่างกันไป
ใครจะทำอะไร มองแบบไหน 
เลือกเดินเส้นทางไหน ก็เรื่องของคนๆนั้น 
ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ความทุกข์ก็มีไม่เท่ากันด้วย
คุณไม่ควรตัดสินใคร ไม่ว่าจะยังไง...
เพราะมันไม่ใช่หน้าที่อะไรของคุณเลย
สิ่งเดียวที่ควรจะจับผิดคือ...
ความบกพร่องในใจของตนเอง