ตราบที่เรายังสาวท้าวก้าวต่อไป โลกยังมีเส้นทางใหม่รอให้เราค้นพบเสมอ