ขอบคุณครับ บอส!!

กระเช้าดอกไม้เยี่ยม จาก 
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน)