วันนี้ถามแม่ว่า "ถ้าไม่สบายทำงานไม่ได้ แม่จะเลี้ยงไหวป่าว ลูกนะไม่ใช่หลาน" แม่บอกว่า "ไหว" แม่พูดเองนะ