ท้อแท้เหมือนกันที่เหมือนเป็นภาระช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ แต่แม่ยังไม่ท้อที่จะดูแลเลย