นำเสนอแบบไหนให้ได้ความสนใจแต่ต้น

นำเสนอแบบไหนให้ได้ความสนใจแต่ต้น

เหมือนที่เคยกล่าวไว้ในหลายๆบทความที่ผ่านมา การนำเสนอเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญโดยเฉพาะการนำเสนอให้กับลูกค้าเป็นครั้งแรก

วิธีที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ถ้าฝึกแล้วจะมีประโยชน์มากๆ มาลองดูกันครับ

1) เริ่มต้นโดยการเล่าเรื่อง ซึ่งเรื่องนั้นอาจเป็นกรณีตัวอย่างของลูกค้ารายอื่นๆที่เคยเกิดปัญหา

2) ตามด้วยการอธิบายว่าสินค้าเราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง

3) ปิดท้ายด้วยการโน้มน้าวลูกค้า

ลองดูตัวอย่างนี้กันครับ “ก่อนอื่นผมขอเล่าให้ฟังเรื่องลูกค้ารายนึง ซึ่งเกิดปัญหาเกี่ยวกับ.............ทำให้เค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายหมื่นต่อเดือน”

“แต่หลังจากที่ได้ลองใช้สินค้าของผม สิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้คือ............”

“ท้ายสุดนี้ผมขอให้ลูกค้าได้ลองสั่งออเดอร์เล็กๆดูก่อนเพื่อทดสอบว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงตามที่พูดไว้หรือไม่”

จากวิธีการนำเสนอดังกล่าว ปิดการขายได้หรือไม่ได้ผมไม่แน่ใจ แต่สิ่งที่มั่นใจได้ค่อนข้างมากคือลูกค้าต้องรอฟังเรื่องของคุณจนจบแน่นอน

ลองหาตัวอย่างลักษณะนี้ให้เจอ ประยุกต์การเล่าเรื่องให้เหมาะสมกับสินค้าของคุณ และท้ายสุดฝึกจนเคยชิน

แล้วโอกาสปิดการขายของคุณจะสูงขึ้นไม่มากก็น้อยครับ