ความรู้สึกกดดัน ความรู้สึกถดถอย ท่องไว้ ต้องกลับมาเป็นปกติ

น้ำตาแห่งความกลัวมาจนได้ เตือนใจตัวเอง