โปรไฟล์การเป็นผู้นำของผู้บริหารฝ่ายขายต้องเป็นแบบไหน

โปรไฟล์การเป็นผู้นำของผู้บริหารฝ่ายขายต้องเป็นแบบไหน

การจะขึ้นเป็นผู้บริหารฝ่ายขายได้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญหลายข้อ

แต่มีข้อหนึ่งที่ผมให้น้ำหนักในลำดับต้นๆ

ก่อนที่จะอธิบายว่าคืออะไรผมขอแชร์ไอเดียหนึ่งของ Brian Tracy – กูรูด้านการขายและการพัฒนาตนเองที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Power of Self-Confidence

เค้าบอกว่าโปรไฟล์ที่ดีของผู้นำคือ “Being able to influence and coordinate the activities of others over a period of time to complete a complex task.”

หรือแปลได้ประมาณว่า “สามารถโน้มน้าวและประสานงานให้ผู้อื่นทำกิจกรรมที่เหมาะสมในเวลาที่นานพอเพื่อให้งานที่ซับซ้อนสำเร็จลุล่วง”

สิ่งนี้ตรงใจผมมากๆเพราะ

1) ผู้บริหารฝ่ายขายต้องไม่ใช่คนที่สั่งเก่งอย่างเดียว

2) ต่อให้แผนเฉียบขาดขนาดไหนแต่ถ้าไม่รู้จักโน้มน้าวและประสานงานให้ลูกทีมไปปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์

3) การขายเหมือนวิ่งมาราธอนไม่ใช่วิ่งระยะสั้น ผู้นำจำเป็นต้องให้กิจกรรมนั้นๆเกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว

ถ้าใครก็ตามกำลังคิดว่า การเป็นผู้บริหารฝ่ายขายคือแค่การบอกยอดขายที่ต้องการให้พนักงานทำแล้วคอยกระตุ้นอย่างเดียวผมคิดว่าไม่น่าจะพอ

แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า “กิจกรรม” อะไรที่พนักงานต้องทำเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายนั้น และสามารถโน้มน้าวให้ลูกทีมทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง

นี่ต่างหากคือโปรไฟล์ของผู้บริหารทีมขายที่ผมมองหาครับ