แนวคิดดีๆ ที่ช่วยให้ Happy กับเพื่อนร่วมงาน

แนวคิดดีๆ ที่ช่วยให้ Happy กับเพื่อนร่วมงาน
H = Human Relations
A = Assertive
P = Pleased
P = Positive Thinking
Y = Yourself
 
แนวคิดดีๆ ที่ช่วยให้ Happy กับเพื่อนร่วมงาน
Human Relations การเริ่มต้นด้วยคำทักทายดีๆ เป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ที่สื่อถึงความเป็นมิตร
Assertive แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา แต่ต้องไม่ก้าวร้าวต่อเพื่อนร่วมงาน
Pleased  พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ
Positive Thinking การมองโลกในแง่ดีจะส่งผลให้เราแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมา
Yourself นอกจากทำงานตัวเองให้ออกมาดีแล้ว ต้องรู้จักช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วย
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตามหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้ที่ http://www.fyi-center.com/#Inspiration