บริการ Broadcast Service Interlink Telecom #I-Tell

                บริการวงจรสื่อสารข้อมูลส่วนตัวความเร็วสูงสำหรับกลุ่มธุรกิจบรอดแคสต์ (Broadcast) เป็นเรื่องใหม่ที่หลายๆ ภาคส่วนให้ความสนใจ โดยในอดีตการส่งสัญญาณข้อมูลของกลุ่มธุรกิจบรอดแคสต์นั้น เป็นระบบอนาลอก (Analog) เป็นหลัก ทำให้การส่งสัญญาณต่างๆ ใช้ความกว้างของสัญญาณ (Bandwidth) ที่ไม่สูงมากนัก แต่ในปัจจุบันได้มีระบบการออกอากาศที่เป็นรูปแบบของทีวีดิจิตอลที่ให้คุณภาพของสัญญาณที่มีความละเอียดสูง ส่งผลให้การส่งข้อมูลไปยังสถานีการออกอากาศต้องมีความคมชัด จึงเป็นตัวแปรของการใช้ความกว้างของสัญญาณในการส่งที่สูงตามไปด้วย แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันสำหรับการส่งสัญญาณในการออกอากาศ มีโครงข่ายการให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลส่วนตัวความเร็วสูงที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจธุรกิจบรอดแคสต์เดินหน้าต่อไปได้ด้วยดี และมีการประกันคุณภาพของการส่งสัญญาณที่ดีตามไปด้วย
                สำหรับ บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เราเป็นโครงข่ายที่รองรับการให้บริการในรูปแบบของธุรกิจบรอดแคสต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราได้ให้บริการกับลูกค้าในธุรกิจนี้อยู่หลากหลาย มีการนำเสนอโซลูชั่นในการส่งสัญญาณ และออกอากาศโดยทีมงานวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ทำให้เราได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าในธุรกิจนี้ นอกเหนือจากโครงข่ายที่รองรับแล้วในแต่ละสถานีฐานที่เป็นต้นทางในการออกอากาศทุกรูปแบบ เรามีการนำอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการใช้งานไปติดตั้งยังสถานีฐานต้นทางในการออกอากาศทุกที่เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า อุปกรณ์ที่นำไปวางเพื่อรองรับการให้บริการเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับ อีกทั้งในการวางระบบให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจบรอดแคสต์ทุกราย บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการให้บริการจึงออกแบบให้ในทุกระบบทั้งในแง่ของเส้นทางของสายสัญญาณในการออกอากาศ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้งาน เป็นรูปแบบของ Redundancy ทั้งหมด เช่น สายสัญญาณ Fiber Optic ที่ใช้สำหรับการออกอากาศต้องมีอย่างน้อยสองเส้นทางในการส่งสัญญาณเพื่อเป็นเส้นทางหลัก (Main Link) และเส้นทางสำรอง (Backup Link) รวมถึงออกแบบให้ Fiber Optic มีการเดินสายมาจากชุมสายที่แตกต่างกัน (Node) เพื่อไม่ให้เกิดเหตุ Single Point of Failure และที่สำคัญตัวอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งสัญญาณ (Encoder) และรับสัญญาณ (Decoder) มีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในการออกแบบโซลูชั่นระดับของอุปกรณ์ และโครงข่ายแล้ว บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ยังคงให้ความสำคัญกับบริการในการติดตั้ง และดูแลรักษา ซึ่งได้มีการแยกทีมวิศวกรในการติดตั้ง และดูแลให้คำปรึกษาอย่างชัดเจน ออกจากกลุ่มลูกค้าที่ทางบริษัทได้มีการให้บริการปัจจุบัน เนื่องจากกลุ่มธุรกิจบรอดแคสต์มีความสำคัญในกลุ่มโฆษณาของธุรกิจซึ่งส่งผลไปถึงรายได้ต่างๆ ที่เป็นเรื่องของเงินในการให้บริการ หรือรับบริการจะได้รับผลกระทบหากการใช้งานมีปัญหาได้ ทาง บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จึงรับประกันได้ว่าในการให้บริการจะไม่มีเหตุเสียเกิดขึ้นกับกลุ่มธุรกิจบรอดแคสต์อย่างแน่นอน
                อย่างไรก็ตาม บริการวงจรสื่อสารข้อมูลส่วนตัวความเร็วสูงสำหรับกลุ่มธุรกิจบรอดแคสต์ (Broadcast) ที่ทาง บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการกับลูกค้าในกลุ่มบรอดแคสต์ เช่น ทีวีดาวเทียม หรือทีวีดิจิตอล ในการให้บริการ บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เน้นเรื่องคุณภาพในการให้บริการทั้งการออกแบบโครงข่ายการให้บริการที่เป็นรูปแบบของ Redundancy รวมไปถึงให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ไม่มี Single Point of Failure ทั้งระบบ อีกทั้งคุณภาพในการติดตั้ง และบริการ ยังมีการแยกทีมวิศวกรเพื่อดูแลลูกค้ากลุ่มบรอดแคสต์โดยเฉพาะ เพื่อให้การตอบสนองของการบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่สิ่งสำคัญอีกส่วนที่จะอยู่กับการบริการตลอด 24 ชั่วโมง คือ การเฝ้าระวังเกี่ยวกับโครงข่ายในการให้บริการ Network Management Center (NMC) ที่จะคอยดูแล เฝ้าระวังในทุกๆ ส่วนของการรับบริการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจ ไว้วางใจบริการของ บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการร่วมกับลูกค้าในการตอบโจทย์ และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมๆ กันต่อไป