ทำบุญตักบาตรถวายปัจจัยที่โรงพยาบาลแล้วนะ

ให้เจ้ากรรมนายเวรมารับส่วนบุญส่วนกุศลครั้งนี้ด้วยเถิด