เมื่อวานนี้น้องเกรซตื่นมาปากบวมไม่ทราบสาเหตุคาดว่าโดนมดกัด