วันนี้น้องเกรซเดินได้คล่องขึ้น เดินได้มากกว่าสี่ก้าวคะ