หากทุกคนมุ่งแต่จะปิดทองหน้าพระโดยไร้ซึ่งคนปิดทองหลังพระ องค์พระจะเป็นพระที่สวยงามสมบูรณ์ได้อย่างไร

cradit : คนปิดทองหลังพระ