นั่งทำงานที่บ้านปวดหลังมานาน จัดเก้าอี้มาดูแลสุขภาพหลัง