พูดเร็วหรือพูดช้าดีกว่าในการเป็นนักขาย

พูดเร็วหรือพูดช้าดีกว่าในการเป็นนักขาย

จากประสบการณ์สิบกว่าปีของผม บางความเห็นบอกว่าพูดเร็วไปไม่ดี บางคนบอกว่าพูดช้าไปก็ไม่ทันลูกค้า

แน่นอนครับว่าถ้าถูกต้องก็ต้อง “กำลังดี” ไม่ช้าไม่เร็วเกิน แต่ปัญหาคือคำว่า “กำลังดี” มันวัดผลยาก

วันนี้เลยอยากแนะนำครับว่าถ้าคุณพูดช้าเกินหรือพูดเร็วเกินไปก็ยังไม่ต้องกังวล ปล่อยตามธรรมชาติไปก่อน

แต่สิ่งที่อยากให้คุณเริ่มฝึกเลยคือ....... “จังหวะการเว้นวรรค”

ยกตัวอย่างนะครับ นักขายคนแรกพูดว่า “ปากกาของผมดีมากๆครับมียางลบที่ใช้ลบหมึกได้ด้วยดังนั้นจะทำให้ลูกค้าประหยัดเงินไม่ต้องซื้อลิควิดและทำให้การจดงานดูเป็นระเบียบมากขึ้น”

คนที่สองพูดว่า

“ปากกาผมดีมากๆครับ”

“ข้อดีคือมียางลบที่ใช้ลบหมึกได้ด้วย”

“ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้มี 2 อย่างหลักๆ (เว้นวรรคสักครู่)”

“อย่างแรก.....(เว้นวรรคสักครู่)........ลูกค้าประหยัดเงินไม่ต้องซื้อลิควิด”

“อย่างที่สอง.....(เว้นวรรคสักครู่).......การจดงานจะดูเป็นระเบียบมากขึ้น”

คุณว่านักขายคนแรกหรือคนที่สองจะได้รับโอกาสจากลูกค้ามากกว่ากันครับ

ผมว่าคำตอบน่าจะชัดเจน เริ่มลองฝึกการเว้นจังหวะจะโคนกับการนำเสนอของคุณตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ

-----------------------

Change of Pace in Your Sales Conversation

Based on my experience, someone believes that fast talk is no good while others might believe that slow talk cannot sell.

Of course, the best scenario is to have the perfect pace, not too fast, not too slow.

The problem is that such a pace is not really measurable.

Therefore, I’d like to recommend you not to be too concerned about your current pace. Either fast or slow, just try to be natural.

However, what you really have to practice is “change of pace”. Let me give you an example.

A Seller tells customer that “My pen has a very special feature. It has an ink-easer which helps you save cost of liquid paper and also make your writing become very neat.”

Another seller says that………

“Mr. Customer, my pen has a very special feature.”

“It has an ink-easer……(pause)….which gives you 2 main benefits…….(pause).”

“Number 1…..(pause)……..it saves you cost from buying liquid paper.”

“Number 2….(pause)……it makes your writing become very neat.”

Which seller do you think has better opportunity to close?

I believe you already have an answer for yourself. 

So try this change of pace, and your presentation will surely become more attractive than before.