สาเหตุในการทำนัดที่ล้มเหลว

สาเหตุในการทำนัดที่ล้มเหลว

การโทรหาลูกค้าที่ไม่เคยติดต่อมาก่อนเพื่อทำนัดเข้านำเสนอถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่หลายคนเข็ดขยาด

วันนี้ผมมาบอกสาเหตุที่ทำให้การโทรทำนัดลูกค้าใหม่ของนักขายหลายคนล้มเหลวพร้อมชี้ทางแก้ครับ

1) โทรในจำนวนที่น้อยเกิน

เริ่มจากเชิงปริมาณก่อน หลายคนบ่นว่าลูกค้าไม่ยอมรับนัดเลย แต่พอเช็คสถิติดูปรากฏว่าโทรหาลูกค้าแค่วันละ 3-4 สายพอลูกค้าปฏิเสธก็เริ่มบ่นกัน 

การขายคือเกมตัวเลขที่ไม่ใช่เสนอแล้วทุกรายซื้อหมด การโทรทำนัดก็เช่นกัน คุณต้องโทรในปริมาณที่มากพอเช่นวันละ 20-30 สายเลยครับ

2) ลูกค้าไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าพบของคุณ

หลายคนพูดอ้อมค้อม ท้ายสุดลูกค้าก็ไม่เห็นประโยชน์ที่จะรับนัดและมองว่าคุณก็เป็นแค่เซลล์อีกคนที่จ้องแต่จะขายของ

ลองใช้ประโยคประมาณนี้ครับ “ผมทราบว่าหนึ่งในปัจจัยที่ธุรกิจของคุณลูกค้าจะโตขึ้นปีนี้คือการหาสปอนเซอร์ให้เร็วที่สุด ผมอยากจะเข้าพบเพื่ออธิบายว่าสินค้าผมจะช่วยคุณในจุดนี้ได้ครับ”

3) อย่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณจะกวนเวลาเค้านาน

สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าหวงแหนมากที่สุดคือเวลาโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเสียไปให้กับนักขายที่จ้องจะตื๊อให้ซื้อของ

หลังจากใช้ประโยคก่อนหน้าไปแล้ว ลองเติมด้วยประโยคสั้นๆประมาณนี้ครับ “ผมจะใช้เวลาแนะนำไม่นานครับ มั่นใจว่าข้อมูลกระชับและเป็นประโยชน์แน่นอน”

ลองเริ่มจากวิธีง่ายๆเหล่านี้นะครับ แล้วสถิติการปิดลูกค้าใหม่ของขึ้นอาจสูงขึ้นผิดหูผิดตาจากอัตราการทำนัดที่สูงขึ้นก็ได้

-----------------------

Why Does Your Cold-Calling Fail?

Cold calling is one of the processes that terrify lots of sellers.

Let me tell you the major pitfalls of cold-calling and how to cope with them.

1) Quantity counts

You may simply not make enough calls. I heard some sellers start complaining, but when I checked the call record, they only made 3-4 calls.

Sales is a numbers game, so as cold calling. The number of call per day should even be up to 20-30.

2) Customers cannot see the benefit

Customers do not accept your appointment because they do not see the benefit.

I suggest you try this kind of sentence – “Mr. Customer. I learn that one of your business objectives this year is to gain as much sponsorship as possible.”

“So the reason of me asking to see you is to show how my products can help accelerate sponsorship for you.”

3) You do not value their time

The last thing customers want is to have you eat up few hours presenting what they do not want to buy.

So try this sentence after you mentioning the one above – “The presentation will not take long. It’s been prepared to be short, precise, and meet your expectation.

Try these simple techniques and your cold calling will greatly help you improve the conversion ratio like never before.