คุณมี Work Ethic ที่ดีพอหรือไม่

คุณมี Work Ethic ที่ดีพอหรือไม่

ก่อนอื่นขออธิบายคำว่า Work Ethic เล็กน้อยก่อนนะครับ

ถ้าแปลจากความเข้าใจของผมก็ประมาณว่า “แนวทางและทัศนคติการทำงานที่ยอดเยี่ยม” เช่นทำงานหนัก มีระเบียบวินัย หมั่นฝึกฝนมากกว่าคนอื่นเป็นต้น

มีส่วนประกอบหนึ่งใน Work Ethic ที่ผมเคยอ่ายเจอในหนังสือหลายเล่มได้ชี้ประเด็นไปที่เรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากให้นักขายทุกท่านได้ลองเอาไปใช้ในชีวิตงานประจำวัน

สิ่งนั้นคือ “การทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ต้องมีใครคอยควบคุมเฝ้ามอง” 

เช่นตื่นแต่เช้าไปรอเข้าพบลูกค้ารายแรกตั้งแต่ 0830 น.หรือทำรายงานส่งอย่างสม่ำเสมอโดยไม่โกหกข้อมูล

สิ่งที่คุณจำได้รับจากการทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ต้องมีใครคอยควบคุมเฝ้ามองคือ

1) คุณจะมีสมาธิกับงาน 100% โดยไม่ต้องมานั่งระแวงคนจับผิด

2) คุณจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบให้ตัวเองพร้อมโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานที่เร็วกว่า

3) อย่าคิดว่าสิ่งที่คุณทำไม่มีใครเห็นเพราะ Work Ethic ของคุณจะส่งผลต่อเนื้องานซึ่งใครๆก็สังเกตได้

ถ้าคุณขายไม่เก่งผมว่าไม่เสียหายเพราะของแบบนี้ฝึกกันได้

แต่ถ้าคุณไม่มี Work Ethic แล้วหละก็ ผมว่ายากมากครับที่คุณจะขึ้นไปสู่ระดับท๊อปของอาชีพได้ครับ

Is Your Work Ethic Efficient Enough?

Work ethic is the paradigm towards your job. It is how you manage yourself to do what you are supposed to do every day.

There is one element that is important to achieve an efficient work ethic.

That element is to “do what is right without having anyone to monitor or supervise”.

For instance, you wake up early to stand by for the first customer visit at 0830 AM or you key in sales report promptly without false information.

What you are going to achieve by doing what is right without having anyone to monitor is as followed.

1) You can fully concentrate on the activities without worrying about anyone picking on you.

2) You increase your own chance of getting promoted because of the level of responsibility.

3) Although you do things right whenever people do not see you, it does not mean that people will not notice. They surely will, trust me.

If you are not competent enough, in terms of selling skills, that is acceptable because skills can be learned.

However, if your work ethic is not efficient enough, this will become very difficult for you to be at the top of your career.