เปิดการขาย นำเสนอ และปิดการขาย

เปิดการขาย นำเสนอ และปิดการขาย

การสนทนาที่เป็นรูปแบบทั่วไปมักจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนคือตอนเปิด ตอนเล่าเรื่อง และตอนปิด

การสนทนาทางการขายก็เช่นกัน ถ้าต้องการให้เป็นรูปแบบขั้นตอนที่เป็นระบบก็ควรจะมี 3 ส่วนหลักๆดังนี้

1) ตอนเปิด

ต้องย้ำก่อนว่าตอนเปิดนี่ห้ามขายหรือนำเสนอนะครับ การเปิดที่ดีที่สุดคือการถามคำถามเพื่อหาความต้องการหรือปัญหาที่ลูกค้าพบเจออยู่

2) ตอนนำเสนอ

ที่ห้ามนำเสนอตั้งแต่แรกเพราะว่าการนำเสนอที่ดีที่สุดนั้นข้อมูลต้องตอบโจทย์ความต้องการหรือช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ 

อนุโลมให้เริ่มนำเสนอได้แต่แรกถ้ารู้ความต้องการหรือปัญหาของลูกค้ามาก่อนแล้ว ไม่เช่นนั้นต้องเริ่มด้วยการถามก่อน

3) ตอนปิดการขาย

ต่อให้ถามคำถามดีแค่ไหนหรือนำเสนอดีเพียงใด แต่ถ้าไม่ปิดการขายลูกค้าก็จะแค่เห็นดีเห็นงามกับคุณแต่ไม่ซื้อ แต่ถ้ามาถึงคุณเริ่มปิดเลยโดยลูกค้ายังไม่เห็นว่าคุณช่วยตอบโจทย์อย่างไรก็ไม่ได้เช่นกัน

เรียงลำดับให้ดี แล้วขั้นตอนการขายของคุณจะไม่สับสนอย่างที่เคยเป็นครับ

----------------------

Open, Present,  And Close

Standard presentation normally consists of opening, main content, and summary.

This applies the same for sales conversation which is supposed to also have those 3 parts. Let me clarify in details.

1) Opening

Please be emphasized again that opening should not involve presenting or closing. The best way to open is to ask questions so that you discover needs.

2) Presentation

The best timing to present is only after you have discovered needs, so that your presentation will perfectly match them.

It is acceptable to present since the beginning only if needs have been explored before.

3) Close

No matter how well you open or present, unless you close effectively, your sales will never be achieved.

However, it will never make good sense either if you attempt the close before needs have been met.

Prioritize your sales conversation in such a way and your sales process will not be as confusing as before.