การจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า

การจัดลำดับความสำคัญ

นักขายที่ดีต้องมีทักษะหนึ่งที่เหนือกว่าคนอื่น สิ่งนั้นคือการวางแผนจัดลำดับความสำคัญโดยเฉพาะการปิดลูกค้าใหม่ 

ถึงแม้ทักษะเราจะดีขนาดไหนก็ตามแต่หากการจัดลำดับความสำคัญของเราไม่ดีพอก็อาจล้มเหลวได้

ลองมาดูลำดับขั้นกันตั้งแต่แย่สุดไปจนถึงดีสุดในการวางแผนจัดลำดับความสำคัญของการปิดลูกค้าใหม่กันครับ

1) ไม่มีลูกค้าใหม่เลย

นี่เป็นลักษณะตั้งรับอย่างเดียว ไม่ยอมเน้นเชิงรุกในการหาลูกค้าใหม่มาเติมตลอดเวลาทุกวัน แบบนี้เรียกว่า ‘ไม่ยอมทำ’ มากกว่า ‘ไม่จัดลำดับความสำคัญ’

2) ไม่ตาม

กลุ่มนี้คือหาลูกค้าใหม่มาเติมตลอดแต่ไม่วางแผนติดตามผล ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสนอไปแล้วกี่ราย, มีกี่รายต้องตาม, มีกี่รายที่ข้ามไปเลย, และถ้าต้องตามจะตามเมื่อไหร่

3) ตามแต่ไม่จัดลำดับความสำคัญ

บางคนฟิตจัด หาใหม่ตลอดและตามตลอดแต่ผลงานกลับไม่ดี สาเหตุหลักคือไม่มีการจัดลำดับความสำคัญและไม่เช็คว่าด้วยเวลาเท่าเดิมที่มีจำกัดควรเลือกตามตัวไหนก่อน 

คุณอยู่ในลำดับไหนครับในตอนนี้ ถ้าจะให้ดีต้องอยู่ในระดับ 4 คือมีลูกค้าเติมตลอด, วางแผนติดตามชัดเจนในแง่ของเวลา, และจัดลำดับอย่างดีว่าเจ้าไหนตามก่อนตามหลัง

พยายามเต็มที่ให้ขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ 4 นะครับ แล้วผลงานคุณจะดีขึ้นอย่างมีนัยยะแน่นอน

-----------------------

Priority Setting

One of the important skills the top seller must have is the priority setting, especially for new business.

No matter how good your selling skills are, you will easily fail without great priority setting.

So in terms of new business management, let’s see the ranking of priority setting from worst to best as followed.

1) No prospect at all

This means you do not manage new business proactively. In terms of priority setting, I would say this is ‘no action at all’, rather than ‘no priority’.

2) No follow up

This means prospects are available, but no follow up plan. They may have prospects, but do not know how many they have in hands, which one to ignore, which one to follow up and when.

3) No priority setting

Some of them are so motivated to keep looking for new prospects all the time but result does not come.

This is mainly because they do not prioritize. Within limited timeframe, they want to follow up all of them and end up having no focus at all.

Of course, the best way is to climb up to number 4 where you fill up new prospects all the time, set accurate timing to follow up, and prioritize which one to follow up first.

Try your best to push yourself to this level and result will surely be far better than before.