วันนี้ทำให้รู้ว่าคนจะเป็นใหญ่ฝีมือไม่ต้องชะตาล้วนๆ