ถูกสงสาร คนอ่อนแอที่ไหนก็ทำกัน แต่ถูกอิจฉา คุณต้องเก่งหน่อย