ไม่อยู่บ้านครึ่งวันขุ่นย่าน้องเกรซตัดต้นโมกเรียบ

จะให้ต้นโมกบังรั้วหน้าบ้านนะแม่ค๊าบ