หนึ่งในสิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กมักขาดหายไป

หนึ่งในสิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กมักขาดหายไป

ธุรกิจขนาดเล็กเป็นเหมือนเด็กที่กำลังตั้งไข่ ในเชิงการขายผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กทั่วไปยังขาดหายไป

นัดคือ “การวัดผลเชิงกิจกรรม” ผมขอลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับ

ผู้บริหารคนแรกบอกว่า “เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนการนำเสนอโดยใช้โบรชัวร์ตัวใหม่ คิดว่าลูกค้าน่าจะสนใจมากขึ้น”

ผู้บริหารคนที่สองบอกว่า “เมื่อก่อนสถิติที่ลูกค้าสนใจเราคือ 30% นั่นหมายความว่าเสนอไป 10 รายมีแค่ 3 รายที่ติดต่อขอให้เราเสนอราคา”

“แต่หลังจากเปลี่ยนการนำเสนอโดยใช้โบรชัวร์ตัวใหม่ มีคนติดต่อให้เราเสนอราคาสูงขึ้นเป็น 45%”

แน่นอนว่าผู้บริหารคนที่สองมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าเพราะ

1) รู้ว่าทำอะไรแล้วไม่เวิร์คโดยแปลงทุกอย่างเป็นการวัดผล

2) มีการเปลี่ยนแผนทันทีที่แผนเดิมไม่เวิร์คโดยวิเคราะห์ว่าควรเปลี่ยนที่ตรงไหน

3) หลังจากเปลี่ยนแล้วมีการวัดผลเทียบกับวิธีเก่า

ไม่สำคัญที่คุณจะพยายามเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณได้ “วัดผล” การเปลี่ยนแปลงนั้นๆหรือไม่

ลองพิจารณาธุรกิจของคุณดูนะครับว่าคุณกำลังวัดว่าอะไรเวิร์คหรือไม่เวิร์คจากอะไร

ถ้าสิ่งนั้นไม่มีการวัดผลแล้วหละก็ มีแนวโน้มสูงครับที่วิธีการของคุณกำลังจะมาผิดทาง

-----------------------

The Common Mistake of Small Business

Based on my observation, there is one common mistake most small businesses still commit.

And that mistake is “Quantification”. Let me give you an example.

The first manager mentioned that “Sales have dropped lately and I believe that it is because our brochure is not attractive enough.”

While the second manager mentioned that “Before, the conversion rate of customers who are interested in requesting our price is 30%”

“These days, the level of interest has increased to 45% after we change our presentation technique and new brochure.”

Of course, the 2nd manager has better opportunity to succeed because

1) He knows what works or doesn’t by having the measurement,  not just something subjective

2) He reacts to what doesn’t work promptly by changing plan according to the measurement analysis

3) After change, there is another set of measurement to compare with the previous plan

Sometimes, it doesn’t matter how you change. But what matters the most is how you quantify or measure those changes.

Take a look at your business and tell yourselves how you quantify what works or what doesn’t.

Unless you have a solid quantification, it is about time to make some changes immediately.