เคารพตัวเองให้มาก.. ให้เกียรติคนอื่นให้เป็น.. (ผล)ประโยชน์อาจให้ความอยู่รอด.. แต่คงมินำพา เพื่อนและมิตรภาพที่ยั่งยืน~ . #ประสบการณ์ผู้อื่นนำพาซึ่งข้อคิดได้ ~ smile วันฟ้าครึ้ม 🌦