สงกรานต์ปีนี้ไม่กลับสุราษฎร์ อยู่แต่บ้านตลอด กินๆ นอนๆ เดินวนโต๊ะกับข่าว กิน แล้วก็นอน

สงกรานต์ปีนี้ไม่กลับสุราษฎร์ อยู่แต่บ้านตลอด กินๆ นอนๆ เดินวนโต๊ะกับข้าว กิน แล้วก็นอน เป็นการใช้เวลาอยู่นิ่งๆ เพื่อการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ