ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล จากวิศวะแตกไลน์สู่สายการเงินและบริหาร

     คนที่จบทางด้านใดแล้วทำงานอย่างนั้นหาพบได้ทั่วไป คนที่จบสิ่งหนึ่งแล้วทำงานอีกสิ่งหนึ่งก็มีให้พบได้ แต่คนทำงานแบบจบมาด้านหนึ่ง ได้ใช้วิชาทำงานสาขานั้นด้วยความรู้ที่มีมาอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวเพิ่มประสบการณ์ ขณะเดียวกันกลับพัฒนาแตกสาขาเพิ่มความเชี่ยวชาญในด้านอื่นๆ คงเป็นอะไรที่บริษัท องค์กร ต้องการตัวมาทำงานด้วย

โดย...รัฐพร คำหอม