ธุรกิจเกี่ยวกับช่วยลดต้นทุน Cost Saving

หั่นความคิดเป็นชิ้นๆ เพื่อป้องกันการ copy
ต้องมีซุปเปอร์แมน หล่อ สวย เท่ ฉลาด
มีหน้าบ้าน
มีหลังบ้านที่แข็ง
ทีม support ที่ดี
ลดทุนทุนต้องมากกว่า 30%
ต้องลดได้ถึง 40% - 70%
คิดค่าใช่จ่ายเป็น ลดต้นทุนได้เปอร์เซ็น revenue 50%
คุยกับผู้บริหารเป็นหลัก ไม่ใช่ไอที
ไอทีมีบ้างแต่น้อย