ความเหนื่อยคนเราไม่เท่ากัน และเรื่องที่ทำให้เหนื่อยก็ต่างกัน