น้องกอหญ้าออกจากโรงพยาบาลตอนบ่าย มาเลี้ยงกันต่อที่บ้านน้องเกรซแล้ว